Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je ucelený přehled používaných energií v budově a vlastností jednotlivých stavebních konstrukcí, vypočtený podle předem stanovené metodiky.
PENB se skládá ze dvou částí - z protokolu a grafické části.

Výsledkem vyhodnocení je zařazení do tříd energetické náročnosti. Vypracovávat PENB smí pouze oprávněná osoba, tzv. energetický specialista s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Číslo, pod kterým jsme registrováni, je 1279.

Zpracování PENB předepisuje zákon č. 406/2000 Sb. (§7a), o hospodaření energií a podrobnosti jeho vypracování upravuje vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Kdy musí být PENB vypracován:

Průkaz je povinen nechat zpracovat vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Platnost průkazu je 10 let.

Certifikáty