Inženýring - zajištění stavby

V rámci "inženýringu" je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby.

Inženýrská činnost zahrnuje vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení, kolaudační souhlas, stavební povolení, sloučení zařízení a dodatečné povolení stavby. Zastoupení stavebníka v jednání se stavebními a katastrálními úřady. Dále zajišťujeme vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy, potřebných pro všechny typy řízení. Inženýring staveb se zabývá i vyřízením změn v katastru nemovitostí a koordinací projektové dokumentace s požadavky dotčených orgánů.

Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy:

Jak budete postupovat, když žádost svěřím vám?

 1. Nejdřív všechno probereme
  Spojím se vámi a společně si ujasníme, v jakém rozsahu budete moji pomoc potřebovat. Záležet bude třeba na tom, jestli už máte hotový projekt, nebo ne.
 2. Vyřešíme plnou moc
  Připravím plnou moc, díky které vás budu moci při všech jednáních zastupovat.
 3. Shromáždím podklady
  Připravím kompletní podklady, na základě kterých požádám všechny dotčené orgány a instituce o souhlasná stanoviska.
 4. Předám vám stavební povolení
  Na závěr naší spolupráce vám předám kompletní dokumentaci a stavební povolení.