Měření radonu
Nově projektované stavby musí být chráněny proti pronikání radonu do objektu z geologického podloží na základě zákona č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon.
více informací
Projekční činnost
Nabízíme projekty rodinných domu, zahradních chatek, bytových domů a dalších větších či menších staveb, investiční záměry, sportovní a zdravotnické objekty.
více informací
PENB
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je ucelený přehled používaných energií v budově a vlastností jednotlivých stavebních konstrukcí.
potřebuji vypracovat PENB
Zajištění stavby
V rámci "inženýringu" je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například změnu územního plánu.
chci vyřídit povolení
Měření radonu
více
Energetický průkaz
více
Projekční činnost
více
Zajištění staveb
více

Měření radonu Znojmo

Radonový průzkum, na základě kterého stanovíme radonový index pozemku, je ze zákona vyžadován před podáním žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby s pobytovými místnostmi. Radonový průzkum na pozemku je jednorázové měření, na rozdíl od měření radonu ve stavbách, které trvá týden.

Radonový průzkum je důležitý, přispěje ke zdravému bydlení Vás i Vašich blízkých. Podcenit radonové riziko nebo radonový průzkum neprovést, se nevyplácí.

Radonový index pozemku je stanoven na základě výsledků měření radonu na pozemku a určení plynopropustnosti zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku. To je důležité pro návrh protiradonových opatření.

Naše projekční kancelář nabízí komplexní služby v oblasti projektové činnosti ve výstavbě a měření radonu.

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz ENB posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a řadí ho na stupnici A až G dle energetické náročnosti, což se váže na provozní náklady.

Všechny nové a rekonstruované budovy musí mít podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií zpracovaný průkaz ENB (energetické náročnosti budovy). Ten je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle aktuální vyhlášky 264/2020 Sb.

PENB hodnotí objekt z hlediska potřeby energií na:

Podklady pro vystavení PENB:

další informace

Inženýring - zajištění stavby

Pro mnoho lidí je "inženýring" pojem zcela neznámý. Skrývá se v něm veškerá agenda a byrokracie spojená s povolováním staveb.

V rámci "inženýringu" je možné pro Vás zajistit veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo správců (provozovatelů) vedení.

Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy:

Projekční činnost

Naše projekční kancelář se specializuje na veškeré druhy projekčních prací, a proto jsme schopni vypracovat, územní studie, regulační plán i projektování staveb. Zakládáme si na dobré spolupráci s klienty, a proto jsme otevřeni veškerým podnětným návrhům a požadavkům. Už máte projekt hotový? Nezapomeňte, že ke stavebnímu povolení potřebujete i měření radonu. Jako jediná firma na Znojemsku provádíme měření radonu v expresním čase!

Mezi naše služby patří také projektování staveb a interiérů obytných a občanských budov. Při projektování staveb respektujeme přání klienta i technické požadavky na výstavbu. Během projektování staveb zpracováváme architektonické studie a projekty staveb pro územní řízení a stavební povolení. Realizace projektů probíhá od projednání na úřadech přes autorský dozor až po kolaudaci stavby.

projekční činnost