Měření radonu Znojmo

Většina stavebníků vnímá měření radonu jako nutné zlo, které musí absolvovat pro získání stavebního povolení a následně znovu v rámci kolaudačního řízení. Nicméně nikdy nesmíme zapomínat, že ochrana před radonovým zářením je reálnou ochranou našeho zdraví. Ačkoliv na Znojemsku je obvykle riziko radonu střední, není radno riskovat. Nezapomeňte, že radonovému záření budete v nové budově vystaveni po řadu let!

Nezapomeňte - měření radonu je ze zákona povinné!

Nově projektované stavby musí být chráněny proti pronikání radonu do objektu z geologického podloží na základě zákona č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon. Správné stanovení radonového indexu pozemku závisí na vhodné volně ochrany proti radonu. Izolace musí být dostatečně účinná, ale také cenově přijatelná.Čím radon měříme?

Certifikace měřícího přístroje v radonové komoře

Měření radonu provádíme jedním z nejmodernějších přístrojů LUK 4, kdy se odebere půdní vzduch z hloubky 80cm do Lucasových scintilačních komor, který jsou následně vyhodnocovány přístrojem, který určí koncentraci radonu v půdním vzduchu.

Zdravotní rizika?

Není vhodné podceňovat zdravotní rizika, kterým se vystavujete při delší vystavení působení radonu. Kromě velmi časté rakoviny plic, radon způsobuje také schizofrenii, poškození plodu u těhotné ženy a další onemocnění.